Hvad skal jeg være opmærksom på, når tankbilen koger?

1. Inden dampkogeren kører, skal anti-overflow-sonden fjernes. Efter at dampkogerdriften er afsluttet, og tanken er afkølet, gendannes den fra den nye samling.

2. Inden dampkogeren kører, skal det smeltbare stik i bunden af ​​den undersøiske ventil fjernes. Efter at dampkogerdriften er afsluttet, og tankhuset er afkølet, gendannes det fra den nye samling.

3. Inden dampkogeren kører, skal rørledningsmasken til olie- og gasudvinding fjernes. Efter at dampkogerdriften er afsluttet, og tankhuset er afkølet, gendannes det fra den nye samling.

4. Under dampskibsdrift skal damprøret være fastgjort til tankens munding for at forhindre, at damprøret smides ud af tanken og forårsager forbrændinger.

5. Det personale, der arbejder på damperen, skal bære god arbejdskraftsforsyning. Når du flytter og fastgør damprørledningen, skal de håndteres forsigtigt for at forhindre friktion mellem rørledningen og tankhuset.

6. Når dampkogerdriften er afsluttet, skal du lukke damprørets ventil og tage damprøret ud.


Indlægstid: Jun-02-2020